четвъртък, 6 ноември 2014 г.

ЖИТЕЙСКАТА ФОРМУЛА - 1-ва стъпка към здравето, пълноценния живот, професионална реализация и бизнеса!


ОТКРИЙ СВОЯ ГЕНИЙ В ТЕБ!
„Познай Себе си и направи своята Карта на Живота”

Енергийната система на човека е изградена  от 9 центъра, 64 портала и 36 канала.  Енергията циркулира непрекъснато, свързвайки  9-те центъра през порталите и каналите – определяйки индивидуалните характеристики на личността, неговите нагласи, вярвания, мечти и взаимоотношения с другите хора и със заобикалящия свят.

Ако тази енергия спре да протича или протича замърсена поради някаква причина (стрес, депресия, гняв, злоба и подобни), тогава се случва онова, за което е казал един мъдрец:  „Човекът се състои от 80% вода. Ако няма чувства, мечти, цели, не познава себе си и не знае как и защо е тук, на тази земя – тогава се превръща в една вертикална локва”.

Същността/личността на човека и Картата на Живота се създават въз основа на два фактора:
1/  Точната дата, час и място на раждане;
2/  Датата и часа, три месеца преди раждането – момента, в който неокортексът (АЗ-индивидуалността) в предната част на мозъка се възбуди, което се твърди, че е моментът и мястото, през което душата навлиза в ембриона в утробата на майката.
За момента на раждането се правят изчисления на рождените и астрологични фактори, определени от времето, мястото и влиянието на планетите. 
Астрологичното изчисление (1/ и 2/)  се допълва с други три древни системи „познай себе си и своя живот”, и те са:  3/ енергийната система на чакрите;  4/ И-дзин оракул;   5/ Номерология.

Информацията, получена от горните изчисления и анализи  се обобщава и систематизира, и в резултат се получава цялостното обобщено лично ръководство - анализа „Познай Себе си и направи своята Карта на Живота”. 

Когато се запознаете с анализа си, ще припознаете истината за себе си. Ето къде се крие силата на това познание – то е истина и ще можете сами да се уверите в това… дори и скептично настроените сред вас, които четат това в момента. Ако някой застане насреща ви с ясно отразяващо, право и откровено огледало, това преживяване може да промени живота ви. Познанието за себе си и своя живот е логическо, може да бъде проверено и потвърдено, стройно е, практично е и е истинско.

Да познавате себе си и своя житейски път, това което е заложено при зачатието ви, може да ви помогне да водите автентичен, вашият собствен живот на вашата личност.

Да чуеш,  да видиш, и да разбереш истината за себе си и за своя живот често има ефект подобен на запалването на лампа в тъмна стая.  Светлината ти дава възможност да видиш всяка подробност вътре в стаята и да намериш онова, което ти е необходимо.

Анализът „Познай Себе си и направи своята Карта на Живота” обикновено има същия ефект и довежда до подобно „осветяване” на човека и на неговия живот. 

Той ви дава тласък, като ви  предоставя много специфична информация лично за вас, така че да възстановите вярата в себе си, да знаете кога и как да действате, какви решения са най-добри за вас и какво е най-важното в живота ви. 
Така много болезнени преживявания могат да бъдат избегнати, като познаете себе си и моделите на поведение, каращи ви 
да реагирате несъзнателно или съзнателно и да влизате в ситуации, които изобщо не са били предназначени за вас.

Разбира се, за някои от вас анализът „Познай Себе си и направи своята Карта на Живота” ще е достатъчен и след като го получите ще продължите сами да променяте себе си и да изявявате своята истинска същност, а оттам – и своя живот. За други от вас, ще е необходимо допълнително тълкувание и изясняване на ключовите моменти от анализа и как да се прилагат в ежедневието. За трети, ще е необходимо по-дълго време и повече работа съвместно с професионален лайф и/или бизнес коуч (учител/треньор).

Всичко зависи от това къде се намирате по своя път. Животът е загадка – всеки го живее според своите опити от миналото, според личните и придобитите отвън разбирания и нагласи...

Но животът става чудо едва когато човек осъзнае тази истина  „Няма значение от къде и кога тръгваш! Важното е да знаеш кой /коя си, къде отиваш и как да изминеш Пътя до там...”

Добре дошли при своята истинска личност
и в своя истински живот!  


За повече информация
можете да се свържете с мен
във фейсбук
на скайп: lifecoachbg
или на тел. 0888 780 028
село Болярино, Община Раковски